SAYTLARIN HAZIRLANMASI

SAYT SİFARİŞİ

SİFARİŞ

DOĞRU YERDӘSİNİZ !, KEYFİYYӘTLİ XİDMӘT, SӘRFӘLİ QİYMӘT

NMP (Nalse Master Production) sizin üçün istәnilәn növdә web sayt hazırlaya bilәr. Digәr servislәrә nisbәtәn daha sәrfәli qiymәtlәrlә öz saytınıza sahib ola bilәrsiniz. 
Proqram dillәri bilmirsiniz ancaq saytınız olsun istәyirsinizsә biz sizin üçün keyfiyyәtli şәkildә hazır edәrik.
SİFARİŞ
Saytlarımız sürәtli hostingdә qurulur. Serverlәr bütün qitәlәr üzrә paylanmış olduğu üçün saytlara dünyanın istәnilәn bölgәsindәn dayanma olmadan daxil olmaq mümkündür. Hosting Paketlәri 
Domenlәr sizin saytın adıdır. Biz sizә istәnilәn domen sonluğu seçmәyә imkan veririk. .AZ, .BIZ, .COM, .CO, .INFO, .MOBI, .ORG, .NET vә daha yüzlәrlә domain sonluğu seçmә imkanınız var. Qiymәtlәr vә digәr domen sonluqları üçün buraya baxın: Domen Listi 

Qiymәtlәr saytın növünә, funksiyalarına görә dәyişir. Sizin saytın qiymәtinin dәyişmәsi 3 әsas şәrtdәn asılıdır. Saytda istifadә olunacaq hostingin qiymәti(paketlәr aşağıdadır) + seçdiyiniz domainin(sayt adının) qiymәti + yığılacaq sayt scriptinin qiymәti. Dәqiq qiymәti öyrәnmәk üçün mütlәq bizimlә әlaqәyә keçmәlisiniz.

Necә sifariş etmәlisiniz? Bu sualın cavabı olduqca asandır. Saytınızın hansı mövzuda olacağını qәrarlaşdırın. Texniki mәlumatlarınız varsa hosting paket adını vә domenidә özünüz seçdikdәn sonra bizimlә әlaqә saxlayın. Әgәr qәrar vermәk sizin üçün çәtindirsә әlaqә saxlayın birlikdә qәrar verәk.

SİFARİŞ ET

 

Email Xәbәrdarlığı:

  • Adres: Naxçıvan şәhәri,
    Park AVM
    AZ7000, Azerbaijan
  • Phone: +994 708714707 - Nail Seyidov